רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חמש מגילות מגילת איכה - תשובות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תשובות לשאלות על מגילת איכה
1. ירמיהו כתב ספר קינות, יהויקים שרף אותה. היו בה 3 אלפא ביתות והוסיף עליהם פרק אני הגבר שהם 3 אלפא ביתות שנא' (ירמיהו לו) ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה - 3 כנגד 3.
2. ירמיה כתב ספר קינות היא המגילה אשר שרף יהויקים.
3. "כי גדול כים שברך"
4. אינו מסודר לפי א ב
5. אלמנה (א) נידה (ח)
6. 4 הפרקים הראשונים לפי סדר הא"ב. פרק ראשון לפי הסדר, פרקים ב' ג' ד' הקדים פ' לע' לפי שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם.