רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חמש מגילות קהלת שאלות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
קהלת עם רש"י
1. השלם: "בעצלתים ימך המקרה____________".
2. את מה מדמה קהלת "כדגים שאחזים במצודה רעה וכצפרים האחזות בפח"?
3. מה מצא המלך הגדול בעיר הקטנה?
4. מה יתרון ומה המשותף בין כסיל לחכם
5. "שלח לחמך על פני המים ___________________
6. מה מציע החכםמכל אדם אחר שעבר את הכל?
7. לאיזו צורה גיאומטרית מדמה שלמה את העולם?
8. פס' יא מה הסתירה בין מה שמקובל בדעת הבריות ומה באמת קורה?
9. מה מתאר קוהלת בתחילת הפרק