רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חמש מגילות קהלת תשובות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
קהלת עם רש"י
1. "ובשפלות ידים ידלף הבית" (י, יח)
2. "כי גם לא-ידע האדם את-עתו…" ט, יב).
3. איש מסכן חכם (ט, טו).
4. יתרון האור מן החושך כמקרה הכסיל גם יקרה לחכם
5. כי ברוב הימים תמצאנו יא א
6. סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא… כי זה כל האדם.
7. כדור עגול סובב סביבותיו.
8. מקובל קל רץ - לא לקלים המרוץ - לחכם לחם ולא לחכמים לחם. מלך גדול עיר קטנה - איש מסכן מלט את העיר, ולא לגבורים מלחמה לא כמקובל ,אלא עת ופגע יקרה את כולם.
9. את מותו והלוויתו של אד