רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חמש מגילות מגילת אסתר - שאלות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
בקיאות במגילת אסתר
1. "והשתיה כדת אין אונס" -הסבר לפי רש"י
2. מתי נתלה המן ומתי נתלו בניו ?
3. "ומרדכי ידע את כל אשר…"מה ידע מרדכי(רש"י)
4. כמה משתאות היו במגילת אסתר?
5. מה היה תפקידו של התך?
6. כמה פעמים אומר אחשורוש לאסתר "עד חצי המלכות"?
7. מי התבקש לברר "מה זה ועל מה זה"?
8. האם כתוב במפורש שערים מוקפות חומה עושות משתה ושמחה ב- ט"ו?
9. "ויאמר חרבונה" היכן נזכר קודם לכן חרבונה במגילה?
10. מהם השמות, הפעלים והשרשים המבטאים מהירות במגילה:
11. כמה משתאות נערכו במגילת אסתר?
12. כמה אגרות נשלחו במגילה?
13. באיזה חדש ובאיזו שנה למלכותו לקח המלך את אסתר המלכה?
14. כמה פעמים הושיט המלך לאסתר את שרביטו ובאילו נסיבות
15. " ביום השביעי כטוב לב המלך ביין" איזה יום היה. (רש"י)
16. מי מלך ביהודה אחרי גלות יכניה ומרדכי?