רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך עזרא שאלות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר עזרא עם רש"י
1. מתי היה יסוד בנין הבית ומתי בנו את הבית?
2. מאיזה שבטים היו העולים לירושלים?
3. מה הסיבה שגזר עזרא תענית על נהר אהוא?
4. מה תוארו של עזרא ,ומה יחוסו?
5. מהו תאריך יסוד המעלה ,ומתי הגיעו לירושלים?
6. מהן התגובות הדומות של עזרא ונחמיה כששמעו על המצב הקשה ?
7. כמה אנשים עלו לארץ לבנות את בית המקדש?
8. על מי נאמר "ויגאלו מו הכהונה "?
9. אלו נביאים היו בימי עזרא ומה ציוו לעשות?
10. מה יעשה למי שלא יבוא לשלשת ימים ובאיזה תאריך זה היה?
11. תאר מה נעשה ע"י עזרא בחנייה ליד נהר אחוה.
12. באיזה תאריך היה יסוד המעלה ומתי הגיעו לירושלים?
13. מה התנבא חגי הנביא וזכריה בן עדו?
14. מהו יחוסו של עזרא ומה תארו?
15. באלו טענות שכנעו רחום ושמשי את ארתחששתא להורות הפסקת בנין בית המקדש?
16. מתי הסתיימה בניית בית שני ?
17. מה עיקר תוכן האיגרת ששלחו לכורש מלך פרס?
18. מה תארו של עזרא?
19. איך אימת דריוש טענת היהודים שהם בונים ברשות?
20. כיצד התיחס דריוש להמשך בנין בית המקדש? הוכח?
21. מה התנבאו חגי וזכריה ליהודים בירושלים?
22. מי הם צרי יהודה ובנימין - (רש"י)?
23. מי הוא התרשתא ולמה נקרא שמו כך (רש"י) רמז בשמו?
24. מה היה תוכן איגרת השטנה?
25. מנה מצוות, שמסופר על קיומם למעשה, במגילת רות?
26. ועתה תנו תודה לה' - תודה באיזו משמעות
27. מי הוציא את כלי המקדש ולמי נתנו?
28. מתי חודשה מלאכת בנין בית המקדש?
29. האם עזרא הצליח לבנות בית המקדש?
30. "ארץ נידה" מה לשון נידה?
31. איך יכול להיות "והורשתם לבניכם עד עולם" והרי בניהם לא חיים עד עולם?
32. מאיזה שבט עזרא וכמה דורות מיעקב אבינו?
33. איך הקב"ה פקד על כורש לבנות בית ה' - (רש"י)?