רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך נחמיה שאלות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר נחמיה עם רש"י
1. כמה שנים היה נחמיה בירושלים ברשות המלך?
2. מפני מה נקרא נחמיה התרשתא? (רש"י)
3. באיזה פועל פונה נחמיה בתפילותיו לה'?
4. מה היה תפקידו של נחמיה בבית המלך?
5. מה עשה נחמיה כששמע על מצב היהודים וירושלים?
6. מיהם האויבים אשר באו להלחם נגד בוני החומה?
7. מה היה סדר יומם של הבונים?
8. באיזה יום קרא עזרא בתורה ומה עשו העם כשמעם?
9. באיזה פרק מופיע קטע מתפילת שחרים?
10. איך דאג נחמיה שלא יחללו את השבת במסחר?
11. מאלו שבטים ישבו בירושלים?
12. מי אמרו " מה הדבר אשר אתם עושים העל המלך אתם מורדים."
13. פעמים הפילו שני גורלות, על מה בכל פעם ?
14. מה היה תפקיד נחמיה בבית המלך ?
15. איך מכונה דוד המלך בפי נחמיה ?
16. איזה שם נוסף היה לנחמיה?
17. באיזה יום סיימו לבנות את החומה וכמה ימים בנו אותה?
18. מהו השורש החוזר כמה פעמים בפניית נחמיה לה'?
19. מה כתבו בכתב האמנה וחתמו?
20. מי כתב את ספר נחמיה
21. מי הוא ארתחשסתא ומדוע נקרא כך?
22. "והלויים מחשים" מה פרוש מחשים?