רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 72%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה פירוש 'אין מבטלים איסור לכתחילה'?
א. לכתחילה אסור לבטל איסור ברוב, אך בדיעבד , אם עירב - מותר.
ב. לכתחילה אין לאכול איסור שהתבטל, ובדיעבד אין עונש.
ג. אסור לערבב איסור בהיתר כדי שיתבטל.
ד. יש נוהגים שלא לבטל איסור בידים.

2. מהו איסור בשר בחלב?
א. אסור מהתורה לבשל בשר בחלב.
ב. אסור מדרבנן לבשל בשר בחלב.
ג. אסור מהתורה לבשל בשר וחלב יחד, ואם בושלו יחד אסור לאכול או ליהנות מהתבשיל
ד. אסור להניח יחד בשר וחלב.

3. מה פירוש 'איסורים מבטלים זה את זה'?
א. 2 חתיכות של איסורים שונים נפלו ל59 חתיכות היתר, כל איסור מצטרף לבטל ב60 את חבירו.
ב. 2 חתיכות של איסורים שונים שהתערבו מבטלים זה את זה.
ג. אין איסור יכול לחול בדבר שכבר אסור מחמת דבר אחר.
ד. דבר שאסור מחמת שתי סיבות, כל סיבה מבטלת את חברתה, והדבר מותר.

4. מה פירוש 'חוזר וניעור'?
א. איסור שכבר נבלע במאכל ואסר אותו, אם המאכל נוגע במאכל נוסף האיסור הבלוע מתעורר, ואוסר גם אותו.
ב. איסור שהתבטל ברוב ואח"כ נוסף עוד מהאיסור כך שיחד אין רוב - האיסור הבלוע 'מתעורר' והכל נאסר.
ג. לפעמים איסור שבוטל' 'מתעורר,' ואז יש לחזור ולבטלו.
ד. אין דבר כזה.

5. מהי הגעלה?
א. הוצאת איסור הבלוע בכלי ע"י הכנסתו למים רותחים.
ב. תהליך שבו כלי בולע איסור.
ג. ביטול מאכל אסור ע"י הרתחתו בחום של 100 מעלות.
ד. כלי שבלע איסור ושהה 24 שעות, תהליך השהייה מתיר את הכלי משום שהמאכל נפגם מאכילה.

6. מהו דין 'כלי בן יומו'?
א. כלי שנקנה מגוי, אם משתמשים בו תוך 24 שעות צריך טבילה.
ב. כלי שבלע איסור, ב24 השעות הראשונות הטעם הבלוע בכלי אוסר מהתורה.
ג. כלי ששהה 24 שעות ובתוכו דבר איסור - הכלי נאסר, מטעם 'כבוש'.
ד. כלי ששהה 24 שעות במים רותחים - האיסור הבלוע בו יצא.

7. מה ההבדל בין נבילה לטריפה?
א. נבילה - בעל חיים שמת באופן טבעי, טריפה - בעל חי שנשחט שלא כדין.
ב. נבילה - בעל חיים שנשחט שלא כדין, טריפה - בעל חי שמת באופן טבעי.
ג. נבילה - בעל חיים שמת באופן טבעי או נשחט שלא כדין, טריפה - בשר שבלע איסור.
ד. נבילה - בעל חיים שמת או נשחט שלא כדין, טריפה - בעל חי שאחד מאבריו פגום כך שלא יוכל לחיות שנה.

8. מה זה יין נסך?
א. יין שהתנסך לעבודה זרה.
ב. יין שנגע בו גוי.
ג. יין שנגע בו עובד עבודה זרה.
ד. יין שהתנסך לעבודה זרה או שנגע בו גוי.