רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

הלכה הלכות כשרות טבילת כלים
ממוצע הציונים עד כה: 70%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מהו טעם החיוב לטבול כלי שנקנה מגוי?
א. חשש שבלוע בו איסור.
ב. אין זה כלל חיוב אלא מנהג טוב, לסימן ברכה וטהרה.
ג. להכניסו לקדושת ישראל.
ד. חשש שהכלי שימש לעבודה זרה, וגם אם ידוע שלא - לא חילקו חכמים.

2. האם כלי שלא השתמשו בו מעולם צריך טבילה?
א. כן
ב. רק כלי מתכת
ג. לא
ד. לא, אך נהגו לטבלו בלי ברכה.

3. האם מי ששאל או שכר כלי מגוי צריך לטבלו?
א. כן, מדרבנן.
ב. כן, מדאורייתא.
ג. לא.
ד. לא, אך טוב להחמיר ולטובלו בלי ברכה.

4. האם מותר להשתמש באופן חד פעמי בכלי שלא הוטבל?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק לפי הרמ"א

5. האם אוכל שבושל בכלי שלא הוטבל - מותר באכילה?
א. כן
ב. לא
ג. רק אם יש הפסד מרובה
ד. רק אם מדובר בסעודת מצוה

6. האם כלי שנמסר לגוי לתיקון - צריך טבילה?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק אם במהלך התיקון הכלי פורק והורכב מחדש

7. אלו סוגי כלים צריכים טבילה?
א. כל כלי הנקנה מגוי
ב. רק כלי המשמש לסעודה או להכנת המזון, בתנאי שנוגע במאכל.
ג. רק כלי המשמש לסעודה או להכנת המזון, אפילו אם אינו נוגע במאכל.
ד. רק כלי שאוכלים מתוכו.

8. אלו כלים חייבים בטבילה?
א. כלי מתכות.
ב. כלי מתכות וזכוכית, שניהם עם ברכה.
ג. כלי מתכות - בברכה, וכלי זכוכית בלי ברכה.
ד. כלי מתכות וזכוכית בברכה, וכלי עץ - בלי ברכה.

9. אלו כלים אינם צריכים טבילה?
א. כלי זכוכית, חרס ואבן.
ב. כלי זכוכית, נייר ואבן.
ג. כלי זכוכית, חרסינה וקרמיקה.
ד. כלי חרס, חרסינה, קרמיקה ואבן.

10. כיצד יש לנהוג בכלי המורכב חלקו ממתכת וחלקו מחרס?
א. אם המתכת היא העיקרית - טובלו בברכה, ואם לא - בלי ברכה.
ב. טובלו בברכה, אלא אם החרס הוא רק מבחוץ.
ג. טובלו בלי ברכה.
ד. טובלו בברכה.

11. האם יש לטבול כלים חשמליים?
א. לא
ב. כן (וימתין עד שיתייבשו, או שיתן לאומן יהודי שיפרקו וירכיבו).
ג. לפי השו"ע לא, ולפי הרמ"א ינהג כבסעיף ב.
ד. לפי הרמ"א לא, ולפי השו"ע ינהג כבסעיף ב.

12. מה חוצץ בטבילה, ויש להסירו?
א. חלודה, דבק, מדבקות שונות אפילו אם מעוניין בהימצאותן.
ב. רק לכלוך המכסה את רוב הכלי.
ג. חלודה, דבק, וכל חציצה שהדרך להקפיד על הימצאותה או שנמצאת על פני רוב הכלי
ד. רק לכלוך וחלודה פנימיים, אך לא על הכלי מבחוץ.

13. כשיש כלי גדול, האם אפשר להטביל את חלקו האחד בנפרד מחלקו השני?
א. כן
ב. רק כשאין ברירה אחרת
ג. לא
ד. רק לפי השו"ע

14. על מה יש להקפיד בשעת ההטבלה?
א. שירפה את אחיזת ידו בשעת ההטבלה, או שישנה את מיקום האחיזה כשהכלי בתוך המים.
ב. להטבילו 3 פעמים.
ג. שהמים יכסו את רוב הכלי.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

15. האם מותר להטביל כלים בשבת או בחול המועד?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע.
ד. רק בחול המועד.