רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות כשרות הפרשת חלה
ממוצע הציונים עד כה: 63%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. בצק המיועד לאפייה חייב בהפרשת חלה. מתי יש להפרישה?
א. לכתחילה בגמר הלישה, בדיעבד אפילו אחרי האפייה.
ב. לכתחילה בגמר הלישה, בדיעבד אפילו אחר האפייה, אך בלי ברכה.
ג. לכתחילה אחר האפייה, אם יש חשש שישכח אפשר להפריש לפני הלישה.
ד. אחרי האפייה.

2. איזה בצק חייב בהפרשה?
א. כל בצק
ב. אם נילוש בארץ ישראל
ג. מהתורה - רק אם נילוש בא"י, ומדרבנן גם אם נילוש בחו"ל
ד. לכתחילה כל בצק, וטוב להחמיר ולהפריש גם מבצק שנילוש בחו"ל.

3. למי נמסרה (לכתחילה) מצוות הפרשת חלה?
א. למי שלש את הבצק.
ב. למי שאפה את הבצק.
ג. לאשה.
ד. לאשה, אם היא עומדת ללדת.

4. באיזה אופן מותר לאכול מדברי מאפה לפני שהופרשה מהם חלה?
א. בכל אופן
ב. בשום אופן
ג. לצורך חולה (אפילו שאין בו סכנה)
ד. לצורך עניים, או סעודת מצוה.

5. מהי כמות הקמח שצריך להיות כדי להפריש חלה בברכה?
א. 1.66 ק"ג
ב. 1.25 ק"ג
ג. 2 ק"ג
ד. יש אומרים א' ויש אומרים ב'.

6. האם עיסה המיועדת לטיגון או בישול חייבת בחלה?
א. רק בבלילה עבה, או שלפחות מקצתה מיועדת לאפייה.
ב. רק המיועדת לטיגון.
ג. רק המיועדת לבישול.
ד. אם כולה מיועדת לטיגון או חלקה לבישול - חייבת.

7. האם עיסה שמתכוונים לחלק אותה לכמה חלקים שאין בכל אחד שיעור חלה - חייבת בחלה?
א. כן
ב. לא
ג. רק אם החלקים מיועדים לאותו אדם
ד. רק אם מכילה יותר מ3 ק"ג.

8. באיזה אופן מצטרפות שתי עיסות שבכל אחת בנפרד אין שיעור המחייב בחלה?
א. אם נוגעות זו בזו
ב. אם נמצאות בכלי אחד
ג. תשובות א, ב נכונות.
ד. תשובות א, ב נכונות, אלא אם כן מקפידים שלא יגעו זה בזה, שאז אינן מצטרפות.

9. מהי כמות החלה שיש להפריש?
א. כלשהו
ב. כלשהו, ויש נוהגים כזית
ג. כזית
ד. כביצה

10. מה דין החלה שהופרשה?
א. נאכלת בירושלים.
ב. כתרומה, שמותרת רק לכהנים.
ג. מותרת לכהנים, ובזמן הזה כיון שהיא טמאה יש לשרפה.
ד. מותרת לכהנים או לויים, ובזמן הזה כיון שהיא טמאה יש לשרפה.