רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות יום הכיפורים האיסורים ביום הכיפורים
ממוצע הציונים עד כה: 64%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע או"ח סימנים תרי"א-תרי"ח

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. באיזה אופן מותר לאכול ביום כיפור?
א. כשיש ספק סכנה
ב. כשיש סכנה ודאית
ג. בשום אופן
ד. מחלוקת הפוסקים

2. האם מי שמותר לו לאכול ביו"כ רשאי להימנע מכך?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. רק כשאין סכנה ודאית

3. עד איזה גיל אסור להתענות ביום כיפור?
א. 5
ב. 6
ג. 9
ד. 11

4. האם איסור האכילה והשתיה בליל יום כיפור הוא מהתורה?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. רק איסור האכילה

5. מהו שיעור איסור האכילה מהתורה ביום כיפור?
א. כזית
ב. כביצה
ג. ככותבת הגסה
ד. כל שהוא

6. האם מותר ביום הכיפורים לטעום מאכל בלי לבלוע?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. הדבר אינו רצוי

7. לעניין מה נאמר שיעור שתיית 'מלוא לוגמיו' ביום הכיפורים?
א. איסור שתיה מהתורה
ב. איסור שתיה מדרבנן
ג. חיוב שתיה שיש בה כרת
ד. חיוב שתיה שיש בה מלקות

8. האם מותר לבלוע את הרוק ביום כיפור?
א. כן
ב. לא
ג. רק למנהג הספרדים
ד. רק למנהג האשכנזים

9. מה יעשה מי שברך בטעות על אוכל ביום כיפור?
א. יאכל פחות מכזית
ב. יטעם אך לא יבלע
ג. יאכל כזית
ד. יאמר 'ברוך שם' וכו'

10. האם מותר להאכיל ילדים קטנים ביום כיפור?
א. כן
ב. לא, שלא יאכל בטעות
ג. טוב להימנע
ד. מחלוקת הפוסקים

11. האם מותר להריח בשמים ביום כיפור?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. טוב להימנע

12. האם מותר לרחוץ במים קרים ביום כיפור?
א. לא
ב. רק את האצבעות
ג. רק את הידים
ד. מחלוקת הפוסקים

13. איך יש ליטול ידים ביום כיפור?
א. אסור ליטול ידים
ב. עד פרקי האצבעות
ג. כפי שנוטלים כל יום
ד. נחלקו בכך הפוסקים

14. האם מותר לרחוץ את הפנים ביום הכיפורים?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. כן, אך אין להרבות

15. מהו גדר איסור נעילת הסנדל ביום כיפור?
א. כל נעל שהיא
ב. נעלי עור
ג. נעלי עור ועץ
ד. כל נעל נוחה