רשימת נושאים:



אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות סוכות הלכות סוכות כללי
ממוצע הציונים עד כה: 84%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. סכך גזול:
א. פסול
ב. כשר וראוי לברכה
ג. כשר בדיעבד ולא ראוי לברכה
ד. הפוסקים לא מתייחסים לזה

2. נשאר מעט אוויר בצדדים. מתי הסוכה כשרה?
א. בפחות משלושה טפחים
ב. שלושה טפחים בדיוק
ג. ארבעה טפחים
ד. ארבע אמות

3. מהו השיעור המינימלי שצריך להיות לדופו השלישית?
א. שבעה טפחים
ב. טפח ומשהו
ג. העיקר שתהיה דופן שלמה
ד. אין שיעור מינימלי

4. האם נוטלים לולב בשבת חול המועד סוכות?
א. כן, כרגיל
ב. כן, בלי ברכה
ג. לא
ד. מברכים על ראייתו

5. מה מברכים כשנכנסים לסוכה?
א. סוכת דוד הנופלת
ב. לישב בסוכה
ג. לאכול בסוכה
ד. לדור בסוכה

6. מי פטור מסוכה?
א. המצטער
ב. עייף
ג. אם אוכל ולא ישן
ד. ישן שינת ארעי

7. מה לא מן ארבעת המינים?
א. אתרוג
ב. הדס
ג. רימון
ד. ערבה

8. כמה הקפות יש בהושענה רבא?
א. כמו כל יום בחג
ב. שבע
ג. ארבע, כנגד ארבעת המינים
ד. בהושענה רבא אין הקפות