רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 54%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שולחן ערוך חושן משפט סימן שלו סעיף ב', וסימן שלט. להרחבה ניתן לעיין בספר 'משפט הפועלים' פרק ל'.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מהו מקור דין הלנת שכר?
א. מצות עשה מהתורה לשלם בזמן
ב. איסור מהתורה לעכב את השכר
ג. מצות עשה מהתורה לשלם בזמן, וגם איסור לעכב את השכר
ד. מצות עשה לשלם בזמן, ואיסור מדרבנן לעכב את השכר

2. מי שהזמין חשמלאי שיתקן לו את מערכת החשמל, האם אפשר לשלם לו בצי'ק דחוי או בשוה כסף, כאשר החשמלאי רוצה דוקא כסף מזומן?
א. בצי'ק דחוי לא, ובשוה כסף יש אומרים שכן
ב. בשוה כסף לא, ובצ'יק דחוי יש אומרים שכן
ג. יש אומרים שכן, ולדעת רוב הפוסקים לא
ד. לא, ויש לשלם רק בכסף מזומן

3. האם איסור הלנת שכר הוא בפועל קבלן או בעובד שכיר?
א. בפועל קבלן
ב. בעובד שכיר
ג. בשניהם
ד. יש אומרים שבשניהם, ויש אומרים שרק בשכיר

4. מי שעיכב את השכר אך שילם בסופו של דבר, האם תיקן בכך את העבירה?
א. כן
ב. לא
ג. תיקן באופן חלקי
ד. רק אם הוסיף על שכרו המקורי

5. למי אין איסור הלנת שכר?
א. מי שהשכיר רמקולים לצורך ארוע
ב. מי שביקש מילדה שגילה פחות מגיל 12 שתהיה שמרטף
ג. שתי התשובות נכונות
ד. אף תשובה אינה נכונה.

6. באיזה מקרה אין איסור הלנת שכר?
א. אם יש מנהג ידוע למועד התשלום
ב. אם העובד הסכים שהמעביד יעכב את התשלום
ג. שתי התשובות נכונות
ד. אף תשובה אינה נכונה.

7. עד מתי מותר למעביד לשלם את השכר לעובד ששכרו על בסיס יומי, ועבד עד 3 בצהרים?
א. עד השקיעה באותו יום
ב. עד הזריחה שביום שלמחרת
ג. עד השקיעה ביום שלמחרת
ד. עד סוף החודש העברי, ואם חל בשבת – עד הזריחה בערב שבת

8. באיזה מקרה אין איסור הלנת שכר?
א. אין למעביד כסף כשמגיע זמן הפירעון
ב. העובד לא תבע את שכרו כשהגיע הזמן
ג. המעביד לא שכר את העובד בעצמו אלא ע"י שליח, והעובד יודע שהשליח אינו אחראי לתשלום השכר
ד. כל התשובות נכונות