רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך איוב תשובות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תשובות למבחן על ספר איוב

כללי
1. "עד ימלא שחוק פיך " (איוב ח, כא) , "אז ימלא שחוק פינו ולשונינו רינה", (תהלים קכו, ב).
2. על כך שלמרות שהם ישישים ממנו לא מצאו מענה לטענות איוב והרשיעו אותו.
3. טפלי שקר, רופא אליל. (איוב י"ג)
4. ראש השנה.
5. "הלמענך תעזב ארץ ויעתק צור ממקומו"
6. בהקשר ללויתן שאין נחשבים לו אלא לקש ותבן.
7. "ימיו כצל עובר" (תהלים קמ"ד, ד), "כי צל ימינו עלי ארץ ." (איוב ח,ט).
8. פגיעה בממונו,פגיעה בבניו ופגיעה בגופו.
9. אליהו (לד,לה).
10. אליהוא בן ברכאל הבוזי.
11. בלדד השוחי (כה,ב).
12. "ומה אסתכל על בתולה"
13. ידי שמתי למו פי".
14. אוב לה' (מב,ב).
15. אליפז התימני. (ה,ז)

פרקים א'-ד'
16. ארבעה.
17. כלו
18. שבעה בנים ושלש בנות.
19. 4 מלאכים.
20. שבעה ימים ושבעה לילות.
21. שלושה: אליפז התימני, בלדד השוחי וצופר הנעמתי.
22. אשת איוב לאיוב.
23. את יום הוולדו.
24. קשה היה צערו של שטן יותר מצער איוב כאומר לחברו שבור חבית זו ושמור יינה.
25. כי נשתנו פניו מחמת היסורים
26. אליפז הראשון, ובלדד השני.
27. קללה של יומו.
28. חלום לילה שראה.

פרקים י"ב-ט"ז
29. את הבהמות, עוף השמים, הארץ ודגי הים.
30. טופלי השקר רפאי אליל כולכם. מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה, הלאל תדברו עולה... וכו'.
31. אם יכרת יצמח שוב-ובעפר ימות גזעו מריח מים יפריח גבר… ויגוע אדם ואינו.
32. "אדם ילוד אשה" (יד, א-ב).
33. חיי האדם קצרים שבע רוגז, כציץ - כי יש לעץ תקוה. אם יזקין... מריח מים יפריח... וגבר ימות ויחלש ויגוע אדם ואיו.
34. ושמים - צבא השמים, זכו - יצהרו כל ל' זך הוא צהר.
35. למטרה לחיציו.
36. ויפצפצני, ויפרפרני, חמרמרו, עפעפי, יפרצני פרץ, על פני פרץ.

פרקים י"ט-כ
37. וא"ו חוזר למעלה אתם תרצפוני ואני ידעתי גואל חי להפרע והוא יתקיים ויעמוד, ואחרון על עפר, לאחר שיכלו כל שוכני עפר הוא אחרון יעמוד, יקום, יתקיים.
38. אתי תלין, אני הוא הלוקח מכות על משוגתי.
39. שלא ידכאו אותו ולא יכלימו אותו ולא ירדפו אותו.
40. שאתם מגדילים עוון המביא לידי חרב.
41. שיכתבו אותם בספר.
42. כחלום יעוף - וכחזיון לילה.
43. לאויב הקם כנגדו.

פרקים כ"ג, כ"ה, ל', ל"ב
44. לעשות משפט עם אלוקים כביכול.
45. אדם לא יכול להיות צודק כלפי ה' ששולט בטבע-ואדם סופו רימה ותולעה.
46. תנים ובנות יענה עסוקים בבכי כל ימיהם.
47. כי הוא הצעיר מכולם וחשב שהזקנים ידעו לענות לאיוב.

פרקים ל"ח-מ"ב
48. מי - 12 פעמים.
49. שלג ,ברד ,מטר ,אגלי טל ,קרח ,כפר ,עב ,ברק.
50. טענת איוב נגד תחית המתים.
51. מסגרי ים כמו "נבוכים הם בארץ"
52. הקשה בניה מלבה כאילו אינם שלה
53. יעלי סלע, אילות פרא, ערוד, ראם(הים), רננים, חסידה, סוס, ארבה, נץ ונשר.
54. איוב לקב"ה
55. לויתן: פניו שיניו מגינים (קשקשים), עיניו, פיו נחיריו, צוארו ולבו.
56. אליפז התימני ובשני ריעיו, ואמר לו להעלות 7 פרים עולה ולבקש מאיוב שיתפלל בעדם.
57. פעמיים 7 כלומר 14
58. בראשיתו: 7000 צאן, 3000 גמלים, 500 צמדי בקר ו500 אתונות. ובאחריתו - פי שנים.
59. בראשיתו היו לו 7 בנים ובאחריתו 14 פעמים שבע.