רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש ויקרא שאלות על כל החומש
מקורות ללימוד לפני המבחן:
כל פרשיות ספר ויקרא

פרשת בהר
1. מהו בית מושב עיר חומה, ומהן בתי החצרים?
2. ושבתה הארץ שבת לה' - (רש"י)
3. "יובל היא" על שם מה נקראת שנת היובל בשמה?
4. מה ענין שמיטה אצל הר סיני?
5. באיזה יום מתחילה שנת היובל?

פרשת בחוקותי
6. איזה מספר הוא המרכזי בפרוש רשי על הפרשה?
7. מה ערכו של אדם בן 50 בן 10 בן 3 שנים?
8. "ועץ השדה" על איזה עץ מדובר ומה יקרה לו בעתיד?

פרשת אחרי מות
9. "כמעשה ארץ מצרים… וכמעשה ארץ כנען" מה מלמדנו רש"י?
10. מהו המשל שממשיל ר' אלעזר בן עזריה על תחילת פרשת אחרי מות?
11. באיזה יום מקריבים את הקרבנות המפורטים בתחילת פר' אחרי מות?
12. "ולא תקיא הארץ" מה לשון תקיא לפי רש"י?
13. כמה טבילות וכמה קידושי ידים ורגלים היה עושה בכה"ג ביוה"כ?
14. ומלא חופניו קטורת סמים דקה. (רש"י)

פרשת אמור
15. מה הקרבן שמקריבים יחד עם הנפת העומר.
16. מפני מה כפל לשון אמור ואמרת (רש"י)

פרשת ויקרא
17. כמה מנחות אתה מכיר?
18. "ונפש כי תקריב" מפני מה במנחה נאמר נפש?
19. "ויקרא אל משה" מהו לשון "ויקרא"?
20. "אשר נשיא יחטא" מהו לשון אשר? (רש"י*).
21. אילו בעלי חיים כשרים לקרבן?