רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

תנ"ך חמש מגילות שיר השירים שאלות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שיר השירים עם רש"י
1. את מה מדמה הדוד לעדר הקצובות?
2. את מה מדמה הרעיה ליונים על אפיקי מים?
3. "אני חבצלת השרון שושנת העמקים " במה טובה שושנת העמקים משושנת ההרים?(רש"י)
4. כמה פעמים משביעה הרעיה את בנות ירושלים שלא להעיר ולא לעורר את האהבה ?-ציין מקורות
5. השלם:"…………….יפה כלבנה ברה כחמה"
6. שתי קבוצות שבהם שישים איש מופעות בשה"ש מהן?
7. מנה 6 שמות של צמחים המוזכרים ?

ב
8. אילו עצי פרי מוזכרים בפרק?

ג-ה
9. "מצאוני השומרים" - מיהם השומרים בפרק ג ומיהם בפרק ה?

ד
10. מהם הנמשלים ל"עיניך יונים" ול"שערך כעדר העיזים" (מצודות)

ז
11. שני פירושים ברשי על המילים: "שני שדיך כשני עפרים" :

ז
12. מה מדמים ל: תמר, מגדל השן, אשכלות, אשכלות הגפן, תפוחים, יין הטוב. ?