רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

תנ"ך חמש מגילות שיר השירים תשובות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שיר השירים עם רש"י
1. את שיניה של הרעיה. (ד,ב)
2. עיניו של הדוד.(ה,יב).
3. שנמצאת בעמק ואין השמש שולטת בה ומתוך כך תמיד לחה
4. שלוש פעמים(ב' ז',ג' ה', ח' ד',)
5. מי זאת הנשקפה כמו שחר
6. שישים גיבורים ושישים מלכות
7. תפוח ,תאנה ,גפן ,מור ,לבונה ,עצי לבנון ,רימון ,נרד ,כרכם ,קנה.

ב
8. תאנה, גפנים, תפוח, כרמים.

ג-ה
9. בפרק ג - משה ואהרן, ובפרק ה - נבוכדנצאר וחיילותחו.

ד
10. עיניך החכמים .שצנועים כיונה. ושערך=הנזירים.

ז
11. 1) הלוחות. 2) מלך וכהן גדול.

ז
12. קומתך, צוארך, שדיך, ריח אפך, חיכך.