רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש שמות שאלות על כל החומש
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שאלות על פרשיות ספר שמות

פרשת בא
1. "וכסה את עין הארץ" מה מפרש רש"י?

פרשת בשלח
2. מהי מדת העומר, "עשירית האיפה" רש"י?

פרשת וארא
3. "והיה דם... ובעצים ובאבנים" מה מפרש רש"י על המלים "בעצים ובאבנים."?
4. בסוף הפרשה אומר משה:"כצאתי את העיר אפרוש את כפי אל ה'" מדוע מחוץ לעיר?
5. "הנה יוצא המימה "- מדוע יצא פרעה המימה, מה מסביר רש"י?

פרשת ויקהל
6. מדוע נכתב "הנשאם" בכתב חסר?(רש"י)
7. "ויקהל משה" מתי הקהיל את העם?