רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 83%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
משנה מסכת בכורים פרק ד'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק ד (כנוסחת הגר"א)
38. מהו אופן החיוב של אנדרוגינוס במצוות?
א. כנשים.
ב. כאנשים.
ג. פטור לגמרי.
ד. רק מצוות בין אדם למקום של האנשים.

39. האם חלים על אנדרוגינוס דיני בל תשחית ובל תקיף?
א. לא, כנשים.
ב. כן, כאנשים.
ג. מחלוקת.
ד. אין התייחסות לעניין.

40. האם אנדרוגינוס כשר לעדות?
א. לא, כנשים.
ב. כן, כאנשים.
ג. מחלוקת.
ד. אין התייחסות לעניין.

41. מה דינו של ההורג אנדרוגינוס בשוגג?
א. פטור אבל אסור.
ב. חייב מלקות.
ג. גולה, כאנשים ונשים.
ד. אינו גולה, כאנשים ונשים.

42. הרואה אנדרוגינוס ואומר: "הריני נזיר שזה לא איש ולא אשה" - מה דינו?
א. אינו נזיר.
ב. אינו נזיר, אך עבר על "מוצא שפתיך תשמור".
ג. חייב אשם, כי הוציא שם שמים לבטלה.
ד. נזיר.

43. לרבי יוסי - מה ההבדל בין אנדרוגינוס לטומטום?
א. אנדרוגינוס - לפעמים איש לפעמים אשה; טומטום - בריה בפני עצמה ולא הכריעו במינו.
ב. טומטום - לפעמים איש לפעמים אשה; אנדרוגינוס - בריה בפני עצמה ולא הכריעו במינו.
ג. אנדרוגינוס - אדם; טומטום - אדם בדמות חיה.
ד. טומטום - אדם; אנדרוגינוס - אדם בדמות חיה.