רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר שמואל א'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק ב
1. על מי נאמר:"בני בליעל לא ידעו את ה' ".
א. אויבי חנה בשירת חנה
ב. בני עלי
ג. אנשי זיפים
ד. בני שמואל

2. כמה בנים ובנות נוספים היו לחנה?
א. לא ידוע
ב. שלשה בנים ושתי בנות
ג. חמשה בנים וחמש בנות
ד. שלש בנות ושני בנים

פרק ג
3. כמה פעמים קרא ה' לשמואל בפעם הראשונה?
א. 2 פעמים ובפעם השלישית הלך לעלי.
ב. 2 פעמים ובשלישית ענה לו.
ג. 3 פעמים, ובפעם הרביעית ענה.
ד. פעמיים, ובשנייה ענה.

פרק ו
4. כמה זמן היה ארון ה' בשדה פלשתים?
א. שנים רבות
ב. 7 חודשים
ג. חצי שנה
ד. עד בניית ביהמ''ק

פרק ח
5. כמה בנים היו לשמואל ומה שמותם?
א. 2 בנים אליאב .ואחיסמך
ב. 2 בנים שמעי .ופנחס
ג. 2 בנים אליאב ואבינדב.
ד. 2 בנים יואל ואביה.

פרק י
6. כמה קרואים הזמין שמואל למשיחת שאול למלך?
א. מניין
ב. מאה איש
ג. שלושים איש
ד. כל שבט בנימין

פרק יד
7. מה שמות בניו ובנותיו של שאול?
א. יונתן, ישוי, מלכישוע , מרב ומיכל.
ב. יונתן, ישוי, מלכישוע, אחינועם, מיכל.
ג. יונתן, אביה, מלכישוע, מרב, מיכל.
ד. יונתן, ישוי, אבינדב, מרב ומיכל.

8. "תאורנה עיניו" (מצודת דוד)
א. נחה עליו רוח ה'.
ב. שנהייתה לו רוח יתרה.
ג. כי חשכו בעבור הרעבון.
ד. בעבור שמחת קול הזמר.

9. "ויפדו העם את יונתן". מה עשו?
א. התירו לו לשאול שבועתו.
ב. פדו שבועתו בקרבן.
ג. ערבו לשבועתו.
ד. הפילו גורל בין שאול ליונתן.

10. באיזה מקרה השתמש שאול בגורל?
א. להלחם בבני עמון אם לא.
ב. לברור לו אנשים למלחמה.
ג. לדעת אם ינתנו פלישתים ביד ישראל.
ד. לדעת מי אכל בזמן המלחמה.

פרק יז
11. "ברו לכם איש וירד אלי"-למי התכוון גלית? (רש"י)
א. דוד.
ב. איש חיל מישראל.
ג. שאול .
ד. לא התכוון ברצינות אלא לחרף.

פרק כג
12. מי כינה את עצמו "פרעוש וכלב"?
א. עובד אדום הגיתי
ב. שאול
ג. ישי
ד. דוד

פרק כה
13. מהי מיתת מגפה האמורה אצל נבל? (רש"י)
א. מיתה חטופה, מלשון ויגוף.
ב. מת ליבו בקרבו.
ג. חלה 3 ימים ומת, זוהי מיתת מגפה.
ד. מיתה ביסורים, שיסורים מכפרים.