רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר שמואל ב'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק ד
1. בן כמה היה מפיבשת כשמת אביו?
א. בן חמש.
ב. בר מצוה.
ג. בן שמונה.
ד. פחות משנה.

פרק ה
2. איך נקראת מצודת ציון?
א. מגדל דוד.
ב. ירושלים.
ג. עיר דוד.
ד. הר המוריה.

3. מי היו שנואי נפש דוד?
א. הכרתי והפלתי.
ב. אנשי מואב.
ג. עצבי פלשתים.
ד. העורים והפסחים.

4. את מי כינה דוד איש צדיק?
א. את צדוק הכהן
ב. את שאול
ג. את אבנר בן נר
ד. את איש בשת

פרק ח
5. מי היה תועי?
א. מגיבורי דוד.
ב. מלך חמת.
ג. מלך גרר.
ד. שר צבא ארם.

פרק יג
6. מי דרש: "הוציאו כל איש מעלי"?
א. אחיתופל
ב. אבשלום
ג. דוד
ד. אמנון

פרק טז
7. מי נקרא הכלב המת?
א. שמעי.
ב. נבל.
ג. גולית.
ד. שאול.

פרק יח
8. באיזה עץ נתלה אבשלום?
א. תאשור
ב. אלון
ג. אלה
ד. שיטה

9. כנגד כמה מישראל העריך העם את דוד?
א. רבבות.
ב. עשרה אלפים.
ג. כנגד כל העם.
ד. שנים עשר אלף.

פרקים ג, כ
10. שני אנשים מפורסמים הרג יואב, מי הם?
א. אוריה החיתי ועשהאל בן יתר.
ב. אבנר בן נר ועשהאל.
ג. אבנר בן נר ואוריה החיתי.
ד. אבנר בן נר ועמשא בן יתר.

פרק כ
11. מי אמר למי "אנכי שלמי אמוני ישראל"?
א. האשה התקועית לדוד.
ב. האשה החכמה מאבל בית מעכה ליואב.
ג. איש ישראל לאיש יהודה.
ד. אבנר בן נר ליואב בן צרויה.

פרק כד
12. כמה זמן לקח מנין העם?
א. תשעה חדשים ועשרים יום.
ב. 11 חדשים ועשרה ימים
ג. ארבעה ועשרים יום.
ד. חמשה חדשים וששה עשר יום.