רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 71%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר ירמיה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק א
1. "בטרם אצרך" מה פירוש רש"י?
א. לשון צורה.
ב. לשון יצירה.
ג. צר ואויב.
ד. לשון צרה.

2. באיזה טענות מנסה ירמיהו להתחמק מנבואה לעם.
א. כוחו לא במותניו.
ב. שייחוסו אינו מכובד דיו.
ג. שלא ישמעו בקולו.
ד. שהוא נער ולא יודע לדבר.

3. ענתות בנחלת איזה שבט הייתה?
א. בנימין
ב. נפתלי
ג. אשר
ד. יהודה

פרק ב
4. כיצד מכנה ירמיהו את ארץ ישראל?
א. ארץ יהודה
ב. ארץ הכרמל
ג. ארץ הצבי
ד. ארץ כנען

פרק ג
5. מי מכונה "נחלת צבי"?
א. נהר הירדן.
ב. ירושלים.
ג. הר המוריה.
ד. ארץ ישראל .

פרק ד
6. מי אמרה "אוי נא לי כי עיפה נפשי להרגים"?
א. אם ירמיה.
ב. כנסת ישראל.
ג. בת ציון .
ד. האם השכולה.

פרק ה
7. כיצד מתאר ירמיהו את עקשנות העם לא לשוב בתשובה?
א. .כסלע
ב. כברזל ההרים.
ג. כארז.
ד. כפרד.

פרק ז
8. למה אמר היכל ה' 3 פעמים? (מצודות)
א. כנגד שלושה בתי מקדש.
ב. כנגד האולם. ההיכל והדביר.
ג. כנגד שלושת השולחנות.
ד. כנגד שלושת האבות.

פרק יא
9. למה מדמה ירמיהו את עצמו.
א. לתולעת המדבר.
ב. רועה המבקר את צאנו.
ג. כבש שמובל לטבח.
ד. למלך ללא נתינים.

פרק יד
10. איזה חיה מופיעה גם בפרקנו וגם באיוב
א. תנין
ב. סוס
ג. חמור הבר
ד. אילה פרא

פרק יז
11. על איזה מלאכת שבת מזהיר ירמיהו?
א. להבעיר אש
ב. לצאת מרשות לרשות
ג. לשאת משא ביום השבת
ד. מקח וממכר.

12. מי שמע כאלה שערורית? (רש"י)
א. שערורית-דבר גנאי.
ב. שערורית- פולמוס.
ג. שערורית- דבר קטן.
ד. שערורית- מאכל פשוט.

פרק כב
13. מי יקבר קבורת חמור?
א. שלום בן יאשיהו מלך יהודה.
ב. יהויקים בן יאשיהו המלך.
ג. צדקיהו בן יאשיהו המלך.
ד. יהויכין.

פרק כה
14. מי המלך שה' קורא לו עבדי?
א. תגלת פלאסר.
ב. ארתחשסתא.
ג. ירבעם.
ד. נבוכדנאצר.

15. מי קבל תואר עבדי ע"י הקב"ה?
א. צדקיהו מלך יהודה.
ב. יאשיהו בן אמון מלך יהודה.
ג. סנחריב מלך אשור.
ד. נבוכדנצר מלך בבל.

פרק לו
16. מי אמר למי "לך היסתר אתה וירמיה"?
א. הקב"ה לירמיהו.
ב. השרים לברוך
ג. ירמיהו לברוך בן נריה.
ד. מיכיהו לנריה.

פרק לט
17. מי כונה רב טבחים?
א. נבוזראדן
ב. שעשגז
ג. נבוכדנצר
ד. פוטיפר

18. היכן תפסו הבבלים את צדקיהו?
א. ירושלים
ב. ערבות יריחו
ג. עין גדי
ד. ענתות

פרק מא
19. מה שמו של רוצחו של גדליהו בן אחיקם?
א. יזניהו בן המעכתי.
ב. יוחנן בן קרח.
ג. שריה בן תנחמת.
ד. ישמעאל בן נתניה.

פרק מט
20. למה נמשלה דמשק ברטט שלה?
א. כנשר יעלה וידאה.
ב. כשותה כוס ומפילה.
ג. ליולדת שאוחזים אותה חבלי הלידה.
ד. כמהפכת סדום ועמורה.

פרק נ
21. מי כונה צאן אובדות?
א. קרן מואב.
ב. גד.
ג. בבל.
ד. עמי.

22. "מפני חרב היונה" מהו לשון היונה? (מצודות).
א. ענין הונאה .
ב. ענין יין.
ג. ענין תעופה.
ד. ענין שלום.

פרק נא
23. "מפץ אתה לי" מהו מפץ?
א. כינוי לנשק באותם הימים.
ב. שם כלי העשוי להרוג ולעקר.
ג. שם תואר לאדם כעסן.
ד. שם כלי העשוי לרצץ ולשבור.

24. מי נמשל לכוס זהב ביד ה'?
א. פרס
ב. בבל
ג. מדי
ד. אדום