רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך איוב מבחן
ממוצע הציונים עד כה: 68%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר איוב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק א
1. ויהי היום - על איזה יום מדובר? (מצודת דוד)
א. סוכות
ב. יום שלישי
ג. ראש השנה
ד. יום כיפור

2. כמה שליחים של מבשרי רעה באו לאיוב?
א. 9
ב. 3
ג. 15
ד. 4

3. כמה בנים וכמה בנות היו לאיוב?
א. בנים 3 ובנות 7
ב. בנים 7 ובנות 3
ג. בנים 5 ובנות 5
ד. בנים 8 בנות 0

פרק ב
4. כמה רעים היו לאיוב?
א. לא היו לו
ב. 3
ג. 2
ד. 4

5. כמה רעים היו לאיוב ומה שמותם?
א. שנים: אליפז התימני, בלדר השוחי.
ב. שלושה: בלדר השוחי, דישון החורי, אליפז הצפוני.
ג. שלושה: צופר הנעמתי, רעואל הבשמתי, אליפז הצפוני.
ד. שלושה: אליפז התימני, בלדד השוחי וצופר הנעמתי.

6. מי אמר למי "ברך אלקים ומות"?
א. אשת איוב לאיוב.
ב. אליפז התימני לאיוב.
ג. יותם לזרובבל.
ד. איוב לבלדד השוחי.

7. איזה יום קלל איוב?
א. קילל את הלילה.
ב. את יום הבשורה.
ג. את יום הוולדו.
ד. את יום ראשון.

8. "וישאו את עיניהם… ולא הכירוהו" מדוע לא הכירוהו?
א. לא ראו אותו הרבה זמן.
ב. גידל זקנו על פי ציווי ה'.
ג. כיסה פניו במסוה שעורו קרן.
ד. כי נשתנו פניו מחמת היסורים.

פרק ג
9. מה נושא דבריו הראשונים של איוב?
א. קללה של לילו.
ב. קללה של יומו.
ג. ברכה של יומו.
ד. דברי פתיחה.

פרק ד
10. איזה מאורע מפחיד שקרה לו מתאר אליפז?
א. שודדים.
ב. תאונת דרכים.
ג. חלום לילה שראה.
ד. ארי בא לטורפו.

פרק יב
11. את מי מציע איוב לשאול?
א. כל התשובות נכונות.
ב. את עוף השמים.
ג. את הארץ ודגי הים.
ד. את הבהמות.

פרק יג
12. מנה 2 תארים שמכנה בהם איוב את רעיו.
א. אנשי מדון, מתעברי על ריב
ב. אנשי אמת, שונאי בצע
ג. טפלי שקר, רופא אליל
ד. קדושי עליון, כהני צדק

פרק יד
13. למה הפך ה' את איוב כביכול?
א. למטרה לחיציו.
ב. לאבן בוחן.
ג. לשעיר לעזאזל.
ד. לדורון לשטן.

פרק יח
14. השלם: "טרף נפשו באפו _________"
א. וישם בסלע קינו
ב. וירם קרן משיחו
ג. וינטש אלוה עושהו
ד. הלמענך תעזב ארץ ויעתק צור ממקומו

פרק יט
15. מה מקווה איוב שיעשו עם דבריו?
א. שילחינו אותם לשיר.
ב. שיכתבו אותם בספר.
ג. שיגידו אותם לה'.
ד. שישכחו אותם.

פרק כ
16. למה מדמה איוב את הרשע?
א. כחלום יעוף - וכחזיון לילה.
ב. תולעת ולא איש.
ג. טל מדלי וכשחק מאזניים.
ד. חציר יבש וציץ נובל.

פרק לב
17. מי היה הצעיר מרעי איוב?
א. צופר הנעמתי.
ב. אליהוא בן ברכאל הבוזי.
ג. יחציאל הראמי.
ד. בלדד השוחי.

פרק לח
18. "הבאת עד נבכי ים" מה זה נבכי ים? - רש"י
א. חקר הים.
ב. איי הים.
ג. עומק הים.
ד. מסגרי ים .

פרק מ
19. השלם: "הן קלתי מה אשיבך___________"
א. ידי שמתי למו פי
ב. לך דומיה תהלה
ג. דבקה לשוני לחיכי
ד. ומה אענה לך

פרק מב
20. כמה הם "שבענה"?
א. שבע שביעיות 49
ב. פעמיים 7 כלומר 14
ג. הכוונה מלשון שובע
ד. שבעים