רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית שאלות על כל החומש
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שאלות על ספר בראשית

פרשת בראשית
1. מדוע לקח הקב"ה ע"מ לברוא את האדם עפר מארבע רוחות?
2. מדוע הוסיף ה"א ביום "השישי"?
3. "וירא אלוקים את האור כי טוב ויבדל…"- הסבר על פי הפשט ועפ"י הדרש.
4. "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד" - מפני מה לא נאמר יום ראשון? (רש"י)
5. הסבר את הפסוק "ואליך תשוקתו ואתה תמשול"?
6. "אלה תולדות השמיים בהבראם"- ה' זעירא מה מרמזת?
7. קול דמי אחיך - 2 פירושים ברש"י.
8. אלה תולדות… בהבראם - ה' זעירא, מה מרמזת?
9. מפני מה מתחילה התורה מ"בראשית" ולא מ"החודש הזה לכם"?

פרשת ויגש
10. באיזה הקשר נאמרו המספרים :ששים ושש, חמשה, מאה ושלושים?

פרשת ויחי
11. אילו חיות מוזכרות בברכת יעקב לבניו?
12. "לישועתך קיויתי ה'", בברכת איזה שבט נאמר?
13. "ושכבתי עם אבותי" - איזה פירוש שולל רש"י?