רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 81%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר דניאל

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק א
1. "ומקצתם יעמדו לפני המלך" (מצודות)
א. מקצה שלש שנים יעמדו לפני המלך
ב. מקצת הילדים
ג. מקצת השנה השלישית
ד. שלוש שנים ומקצת השנה הרביעית

פרק ב
2. ממה היה מורכב הפסל שראה נבוכדנאצר בחלומו?
א. זהב כסף נחושת ברזל וחרס
ב. גלילי זהב מחושקים כסף פניני הים
ג. שיש בהט סוחרת זהב וכסף
ד. בדיל זהב תכלת ושש משזר

פרק ג
3. מה הקים נבוכנאצר בבקעת דורא במדינת בבל?
א. דמות אדם שראה בחלום
ב. אילן גדול
ג. כבשן אש
ד. את הצלם שלו

פרק ה
4. מה עשה בלשאצר עם כלי המקדש?
א. אכל סעודתו בהם.
ב. הציגם לפני אורחיו.
ג. שתו בהם יין.
ד. הוקדשו לעבודה זרה.

פרק ו
5. כמה פעמים ביום התפלל דניאל?
א. 5 פעמים
ב. 3 פעמים
ג. 4 פעמים
ד. 6 פעמים

פרק ח
6. על מה נאמר: "והאחת גבהה מן השנית"?
א. קרן האור שעליה התנבא.
ב. קרן המזבח האחת היתה גבוהה מהשניה.
ג. על המזבחות שראה בבית המלך.
ד. על קרנות האיל שראה דניאל בחזונו.

7. היכן ראה דניאל את החזון האחרון?
א. בשושן הבירה במדינת עילם
ב. בבקעת דורה במדינת בבל
ג. בנהר כבר בארץ כשדים
ד. עומד על החידקל

8. ואשמעה - אחד קדוש, למי הכוונה (רש"י)?
א. א' מן המלאכים
ב. חזון קדוש
ג. פלמוני המדבר
ד. הוא בית המקדש

פרקים ט, י
9. איך קרא גבריאל לדניאל?
א. דניאל איש חמודות
ב. משיח נגיד
ג. חזון ונביא
ד. אחד השרים

10. אלו שני מלאכים התגלו לדניאל?
א. מיכאל וגבריאל
ב. רפאל ומיכאל
ג. גבריאל ורפאל
ד. רפאל ועוזיאל

11. באיזה פרק מתחילות נבואות דניאל?
א. פרק ז'
ב. פרק יא'
ג. פרק א'
ד. פרק ה'

פרק י
12. כמה זמן התאבל דניאל "שלושה שבועים ימים" (רש"י)?
א. 21 שנה
ב. 21 יום
ג. שלוש ימים ושבועיים
ד. שלוש שנים ושבועיים