רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך עזרא מבחן
ממוצע הציונים עד כה: 57%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר עזרא

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק א
1. מאיזה שבטים היו העולים לירושלים?
א. לוי יהודה ויששכר
ב. עשרה יוחסין עלו
ג. יהודה בנימין ולוי
ד. כהנים לוויים וישראלים

2. מי הוציא את כלי המקדש ולמי נתנו?
א. מתרדת הגזבר - ונתנו לששבצר נשיא יהודה
ב. כורש - ונתנו לבית אלוהיו
ג. כורש - ונתנו לעזרא הסופר
ד. כורש - ונתנו למתרדת

3. לאחר הכרזת כורש, כיצד התנהגו השכנים הגויים בבל ליהודים העולים?
א. עזרו להם וחיזקו ידיהם
ב. ביקשו להשתתף בבנית המקדש
ג. מרפים ידי עם יהודה ומבהלים אותם לבנות
ד. שוחקים ומלעיגים עליהם

פרק ב
4. על מי נאמר "ויגאלו מן הכהונה "?
א. בני חביה בני הקוץ בני ברזלי
ב. בני שלום בני אטר בני טלמון
ג. בני רצין בני נקודה בני גזם
ד. בני דליה בני טוביה בני נקודה

פרק ד
5. מי הם צרי יהודה ובנימין - (רש"י)?
א. הם העכו"ם אשר הושיב סנחריב בארץ ישראל
ב. בני הגולה הנשארים בבל
ג. הם אסר חדון והיועצים אשר שכר
ד. הקרובים אל כורש

פרק ה
6. מתי חודשה מלאכת בנין בית המקדש?
א. בסוף מלכות כורש
ב. בשנת שלש לארתחשסתא
ג. בתחילת מלכות אחשוורוש
ד. בשנת שניים לדריווש

פרק ו
7. מתי הסתיימה בניית בית שני?
א. בכ"ג שבט שנה שלישית לדריוש.
ב. בג' אדר שנה ששית לדריוש.
ג. בח' אייר שנה חמישית לדריוש.
ד. בי"א אלול שנה שמינית לדריוש.

פרק ז
8. מה תארו של עזרא?
א. סופר מהיר בתורת משה
ב. איש חיל ירא אלוקים
ג. בעל טעם
ד. ששבצר

פרק י
9. ועתה תנו תודה לה' - תודה באיזו משמעות
א. קרבן תודה
ב. במשמעות של כריתת ברית
ג. תודה לה' אלוקי אבותיכם
ד. מלשון הודאה על מעשים רעים

10. מי אמר למי "אנחנו מעלנו באלוהינו"?
א. שכניה בן יחיאל לעזרא
ב. השרים לעזרא
ג. עזרא לאנשי יהודה ובנימין
ד. עזרא לשרים והסגנים