רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

הלכה הלכות פסח שאלות חזרה הלכות כוס ראשון, כוס שני ויתר דיני הסדר
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע סימנים תעג-תעו

סימן תע"ג:
1. מה צריך לכוון קודם קידוש בליל הסדר?
2. אם שכח להבדיל ונזכר קודם שהתחיל ההגדה, מה יעשה?
3. מה יעשה מי שלא אמר ההגדה בלילה?
4. יהודי הלוקח מרור מגוי, מדוע לא יעקור בעצמו המרור מקרקע הגוי?
5. כשחל פסח בשבת, איך ירסק המרור מבעוד יום הרי תפוג חריפותו?
6. מה המקור להחבאת האפיקומן?
7. משרתת שלא יכולה לשמוע כל ההגדה, איזה קטעים על כל פנים תבוא לשמוע?
8. מדוע צריך להגביה את המצה כשאומרים: "מצה זו"?
9. היכן בהגדה ומדוע מזים מן הכוס 16 פעמים באצבע?
10. האם כוס שני צריך שטיפה והדחה, ומדוע?

סימן תע"ה:
11. מדוע צריך ליטול ידיו שוב לסעודה, הרי נטל ידיו כבר לטיבול ראשון?
12. אדם שאין לו שאר ירקות לטיבול ראשון רק מרור, מה יעשה?
13. מדוע יוצאים ידי חובה בבליעת מצה אף בלא לעיסה, הא בעינן טעם מצה וליכא?

סימן תע"ו:
14. מדוע אסור לעשות צלי פסח בקדרה בזמן הזה?
15. מהם שני הטעמים לאכילת ביצים בליל הסדר?