רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש דברים שאלות על כל החומש
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שאלות בקיאות על ספר דברים

פרשת דברים
1. וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה - היכן אמרו?
2. כמה שמות יש לחרמון ולמה הוצרכו ליכתב?(רש"י)
3. מה גודל עריסתו של עוג מלך הבשן והיכן היא?
4. מהם שמותיו של הר החרמון ומי קורא לו בכל שם?

פרשת האזינו
5. כי שם ה' אקרא, באיזו לשון משמשת המילה כי כאן?
6. מה הנהגותיו של הנשר?
7. "כי שם ה' אקרא". באיזה לשון משמש כאן כי?

פרשת ואתחנן
8. ההר הטוב והלבנון - מה הם? (רש"י)
9. אז יבדיל משה שלש ערים… (רש"י)

פרשת וילך
10. לא אוכל עוד לצאת ולבוא - מהו לא אוכל? (רש"י)
11. "הקהל את העם האנשים הנשים והטף " למה כל אחד הגיע : רש"י