רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 79%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מסכת עבודה זרה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. לפי איזה שנים היה מניין רוב השטרות בתקופת הגמרא?
א. לפי שנות יוון מאז שכבשו את העולם
ב. לפי שנות יוון מאז שכבשו את עילם
ג. לפי שנות יציאת מצרים אבל מחליפים שנה בתשרי
ד. לפי שנות יציאת מצרים ומחליפים שנה בניסן

2. איזו מצווה היא 'מכס' לכניסה לעולם הבא?
א. ברית מילה
ב. אמונה בא-ל אחד
ג. פיאות, שנאמר 'אני אמשוך אותו בפיאות החוצה'
ד. גמילות חסדים

3. מחלוקת ר"מ וחכמים האם יום מותו של מלך הוא דווקא במיתה שיש בה שריפה תלויה ב:
א. דיני 'בחוקותיהם לא תלכו'
ב. דיני 'בל תשחית'
ג. האם מלך שלא שרפו עליו חשוב לקבוע את יום מותו לע"ז
ד. איסור הליכה בדרכי האמורי

4. מדוע צריך היה לכתוב איסור שתייה ממעיין שלפני עבודת כוכבים?
א. אפילו שיש צער הגוף יש איסור
ב. אפילו שיש הפסד ממון יש איסור
ג. אפילו שיש סכנה יש איסור
ד. אין חידוש, זה אגב הדין הבא

5. האם מותר לסחור בחנויות שמשלמות מכס לעכו"ם?
א. מחלוקת
ב. מותר אלא אם כן גם הסחורה היא של עבודה זרה
ג. אסור אלא אם כן אין חנויות אחרות
ד. מותר אם תשלום המכס אינו חובה אלא התנדבות של המוכר