רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 85%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. כאשר עשה לשבעים מלכים כן עשו לו" - מי זה?
א. אדוני צדק
ב. מלכי- צדק
ג. אבימלך
ד. אדוני בזק

2. מה עשה מלך זה ומה עשו לו?
א. קצץ בהונות ידיהם ורגליהם.
ב. ניקר עיניהם.
ג. התיז ראשם.
ד. כרת יד ימינם.

3. מה היה ההבדל בין שבטי יהודה ושמעון לבין שאר השבטים?
א. יהודה ושמעון היו מאוחדים, ושאר השבטים היו מסוכסכים ביניהם.
ב. יהודה ושמעון כבשו כמעט את כל נחלתם, ושאר השבטים לא כבשו אלא חלק.
ג. יהודה ושמעון עשו הישר בעיני ה', ושאר השבטים עבדו עבודה זרה.
ד. יהודה ושמעון כבשו גם אזורים שהיו מחוץ לגבול נחלתם, והשאר כבשו רק בתוך נחלתם.

4. איזו מתנה נתן כלב לעכסה בתו?
א. ארץ הנגב.
ב. חוף הים.
ג. גולות עלית וגולות תחתית.
ד. מוצא עלית ומוצא תחתית.

5. מדוע קראו למקום "בוכים"?
א. העם בכו על המפלה נגד הכנענים.
ב. העם בכה והתלונן על ארץ ישראל שאינה טובה.
ג. העם בכה מרוב שמחה על ארץ ישראל שהיא זבת חלב ודבש.
ד. העם בכה כששמע את תוכחת המלאך על שלא כבשו את כל ערי הכנעני.

6. כיצד התנהגו העם בימי השופטים?
א. אחרי אלוקי נכר בתחילת התקופה אך בסוף התקופה חזרו בתשובה.
ב. כאשר קם שופט חזרו בתשובה, כאשר מת השופט חזרו והשחיתו.
ג. גם בימי השופט לא שמעו בקולו.
ד. הלכו כל הזמן בדרך הישר.

7. מדוע הניח ה' גויים בארץ כנען?
א. לנסות את ישראל וללמדם תכסיסי מלחמה.
ב. שלא יאמרו ישראל "כוחי ועוצם ידי..."
ג. שלא להשמיד עמים שלמים מעל פני האדמה.
ד. שלא רצה שבית המקדש ייבנה בימי השופטים.

8. עתניאל בן קנז הושיע את ישראל מיד:
א. יבין מלך חצור
ב. כושן רשעתים מלך ארם
ג. סיסרא שר צבא יבין
ד. עגלון מלך מואב

9. מי אמר אל מי: "דבר סתר לי אליך"?
א. עכסה בת כלב לאביה
ב. אהוד בן גרא אל עגלון מלך מואב
ג. פקח בן רמליהו אל אחאב
ד. יעל אשת חבר הקיני אל סיסרא

10. מי הכה שש מאות איש במלמד הבקר?
א. שמגר בן ענת
ב. שמשון הגיבור
ג. גולית הפלישתי
ד. כושן רשעתיים