רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 88%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה העלה שמשון על ראש ההר?
א. את פסל דגון אליל פלישתים
ב. את גג המקדש שבאשקלון
ג. את נבלת האריה שהרג במו ידיו
ד. את שער העיר ושתי המזוזות

2. שבעה יתרים לחים, עבותים חדשים ואריגת שבע מחלפות הם:
א. שלושה סוגי חבלים שאותם הייתה דלילה נוהגת לשזור ולמכור לפלשתים
ב. שלושה דברים שעליהם אמר שמשון שבהם ניתן להתגבר על כוחו הגדול
ג. שלושה אמצעים שבהם השתמש שמשון לקשור את זנבות השועלים
ד. את שלושת סוגי החבלים קשר שמשון לעמודי המקדש באשקלון כדי למוטט אותם

3. כיצד הסירה דלילה את כוחו של שמשון?
א. השקתה אותו יין
ב. האכילה אותו בשר טמא
ג. גלחה את מחלפות ראשו
ד. פתתה אותו להתחתן עמה

4. מניין השיג מיכיהו כסף לפסל ומסכה?
א. הודה בפני אמו כי הוא גנב ממנה והיא בחמלתה עליו הקדישה מן הכסף לפסל
ב. גנב מאמו את הכסף וממנו יצר פסל ומסכה
ג. גבה כספי הקדש מכל עובר ושב שבא לשאול באפוד ותרפים
ד. גזל את כל העוברים ושבים ליד ביתו

5. מה הייתה הסיבה שמיכה הצליח להקים את מקדש האלילים בביתו?
א. שהמשכן בשילה חרב
ב. שהפלשתים גזרו על היהודים לעבוד את אליליהם
ג. שבימים ההם התייאשו בני ישראל מהבטחות הנביאים
ד. שבימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה

6. את מי מינה מיכה לכהן בבית עבודה זרה שלו?
א. את עצמו
ב. את אבינדב הכהן
ג. את הנער הלוי משבט יהודה
ד. את הנער הכהן משבט דן

7. מה מלמדת אותנו העובדה שבני ישראל שאלו באפוד ובתרפים בבית מיכה?
א. שבני ישראל ערבבו עבודה זרה עם עבודת ה'
ב. שה' לא ענה לישראל על ידי הנביאים, ולכן בעבודה זרה
ג. שאכן הכהן שבבית מיכה ידע להשיב תשובות על פי ה'
ד. שה' מנסה את ישראל במה ישאלו- באפוד או בתרפים

8. איזו עיר כבשו להם בני דן?
א. לוז
ב. ליש
ג. בני עיש
ד. עשתרות קרניים

9. מה מלמדת אותנו העובדה שבני דן לקחו בכוח את הכוהן עם האפוד והתרפים והביאו אותם לעיר החדשה שכבשו?
א. שיש זכות מיוחדת והצלחה גדולה לעיר שמקימים בה מקדש עם כהנים
ב. שאם משתמשים בכוח להעברת מקדש ממקום למקום לא זוכים להצלחה
ג. שהאמונה בזמנם הייתה משובשת מאד, וגרמה גם למידות רעות
ד. שבני ישראל הקפידו מאד על עבודת ה', אף על פי שהשתמשו בכוח הזרוע

10. באיזה אזור בארץ גרו שבט דן בתחילה ולאיזה אזור בארץ עברו?
א. גרו באזור מפרץ חיפה ועברו לעמק בית שאן
ב. גרו בשפלה במרכז הארץ ועברו לגליל העליון בצפון הארץ
ג. גרו בבקעת הירדן ועבר לגליל התחתון
ד. גרו בנגב הצפוני ועברו לעמק יזרעאל