רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות סעודה מבחן הלכות ברכות- שולחן ערוך סימן קפ"ב
ממוצע הציונים עד כה: 71%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימן קפ"ב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מתי ברכת המזון טעונה כוס?
א. אפילו היחיד צריך.
ב. רק שלשה ומעלה צריך.
ג. אין ברכת המזון טעון כוס כלל.
ד. שלשת הדעות מופיעות בהלכה.

2. על איזה משקה ניתן לעשות זימון?
א. רק על יין.
ב. רק על חמר מדינה.
ג. לכתחילה על יין ואם אין אז על חמר מדינה.
ד. הכל חוץ ממים.

3. אם רוצה לברך ביחיד על כוס, כיצד ינהג ע"פ הקבלה?
א. יאחז הכוס בשתי ידיו.
ב. ימלא הכוס ויניחו בשעת הברכה על השולחן.
ג. יבקש מאשתו או אחד המסובין לאחוז הכוס.
ד. ע"פ הקבלה אין ברכת המזון טעונה כוס כלל.

4. האם ניתן לזמן על כוס שטעם ממנו ?
א. מותר בדיעבד.
ב. אסור.
ג. אם הוסיף עליו מעט יין- ניתן לזמן על כוס זו לכתחילה.
ד. תשובות א' וג'.

5. האם מותר לזמן על כוס ששפך ממנו מעט מהיין לתוך ידו או לכלי?
א. מותר.
ב. אסור.
ג. בשעת הדחק.
ד. רק אם יוסיף עליו מעט מים.

6. אם שתה מעט מבקבוק היין- מה דין היין?
א. היין פגום ואין לזמן עליו.
ב. אין בכך כלום ויכול לזמן עליו לכתחילה.
ג. יכול לזמן על יין זה רק אם יוסיף עליו מעט מים.
ד. רק אם שתה רביעים פגם, אחרת מותר לזמן עליו לכתחילה.

7. החזיר את היין מכוס פגום לבקבוק, מה דין היין שבבקבוק?
א. פגום.
ב. אינו פגום.
ג. אם שפך את הכוס לבקבוק לאט אינו פגום.
ד. אם שפך את הכוס לבקבוק מהר אינו פגום.

8. כיצד יוצאים הקהל ידי חובת קידוש כששותים מהכוס שקידשו עליו- הרי לאחר ששתה המזמן- הכוס פגומה?
א. מתחילה היה הכוס שלם, וכל השתייה של כולם נחשב כשתייה אחת ולכן אין הכוס פגומה.
ב. צריך להוסיף מעט יין ותקן הכוס.
ג. מאחר ונותרו מים בכוס בשטיפה וההדחה- אין הכוס נפגמת.
ד. על כל אחד מהקהל לאחוז כוס משלו בשעת הזימון.