רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 72%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י על פרשת בראשית

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. בין אלו דברים הפריד הקב"ה בפרשתנו?
א. אור וחושך; מים ומים.
ב. קדש וחול; ישראל והעמים
ג. אדם ובהמה; ארץ ישראל ושאר ארצות
ד. איש ואשה; אמת ושקר

2. מה איננה מטרת המאורות?
א. להאיר לעולם.
ב. לקבוע עתי מועדות.
ג. לגלות לישראל את העתידות, כשעושים רצונו של מקום.
ד. להבדיל בין היום ובין הלילה.

3. למה נבראו הכוכבים לפי רש"י?
א. בשביל שהגויים יעבדו להם.
ב. כדי שהאדם יכיר את גדולת הקב"ה.
ג. לפייס את הלבנה על שנתמעטה.
ד. כדי שנדע היכן הצפון.

4. מה נברא ביום החמישי ומה בשישי?
א. בחמישי בהמות וחיות, ובשישי אדם.
ב. בחמישי בהמות וחיות, ובשישי שרצים, עופות, דגים ואדם
ג. בחמישי שרץ המים, תנינים ועופות. בשישי חיות היבשה והאדם.
ד. בחמישי שרצים ודגים ובשישי בהמה עוף ואדם.

5. מה הותר לאדם הראשון לאכל?
א. רק עשב
ב. גם פירות האילן.
ג. גם עוף.
ד. גם בשר בקר.

6. מהיכן הוצבר עפרו של אדם הראשון?
א. מכל העולם
ב. מארץ ישראל.
ג. ממקום המזבח .
ד. תשובות א' או ג' נכונות.

7. מאיזה עץ נאסר לאדם ולאשתו לאכל?
א. עץ החיים
ב. עץ הדעת טוב ורע
ג. עץ תפוח
ד. תשובות א' וב' נכונות

8. על מי לא נאמר שמת אלא שהקב"ה לקח אותו?
א. מתושלח
ב. אדם הראשון
ג. חנוך
ד. למך

9. מהי משמעות השם נח?(לפרש"י)
א. מלשון נחמה.
ב. מלשון הנחה.
ג. היה נח לבריות.
ד. תשובות א' וב' נכונות.

10. כמה זמן נתן הקב"ה לעולם לחזור בתשובה לפני המבול?
א. שנה.
ב. עשר שנים.
ג. מאה שנה.
ד. מאה ועשרים שנה.