רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 72%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י על פרשת נח

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. על מה נחתם גזר דינו של דור המבול?
א. גזל.
ב. עבודה זרה.
ג. גלוי עריות.
ד. שפיכות דמים.

2. מה היה גילו של נח בזמן המבול?
א. מאה.
ב. מאה ועשרים.
ג. חמש מאות.
ד. שש מאות.

3. באיזה חדש נחה התיבה על הרי אררט?
א. ניסן, שהוא שביעי לתשרי.
ב. אייר, שהוא שביעי לירידת גשמים.
ג. סיון, שהוא שביעי להפסקת גשמים.
ד. תשרי, שהוא שביעי לניסן.

4. באיזה חדש נראו ראשי ההרים?
א. תמוז , שהוא עשירי לתשרי.
ב. אב, שהוא עשירי לירידת גשמים.
ג. אלול, שהוא עשירי להפסקת גשמים.
ד. טבת, שהוא עשירי לניסן.

5. מה הדבר הראשון שעשה נח לאחר צאתו מהתיבה?
א. בנה מזבח.
ב. נטע כרם.
ג. פרק את התיבה.
ד. אכל בשר.

6. ויחל נח איש האדמה ויטע כרם כיצד מפרש רשי את המלה ויחל? מה צד נמרוד לפי רשי?
א. עשה עצמו חולין.
ב. התחיל.
ג. חלל, כמו "אשר נטע כרם ולא חללו"(דברים כ, ו).
ד. כל התשובות נכונות.

7. מה צד נמרוד לפי רש"י?
א. חיות.
ב. בני אדם.
ג. דעתן של בריות.
ד. תשובות א ו-ג נכונות.

8. מי היה בנו המבוגר ביותר של נח?
א. שם.
ב. חם.
ג. יפת.
ד. כנען.

9. "ויהי כל הארץ... ודברים אחדים" כיצד מפרש רש"י מלים אלו?
א. עצה אחת.
ב. דברים על יחידו של עולם.
ג. דברים בודדים, היו מעט דיבורים בעולם.
ד. תשובות א ו-ב נכונות.

10. למה נקראה שרה בשם יסכה?
א. שסוכה ברוח הקדש.
ב. שהכל סוכין ביפיה.
ג. לשון נסיכות.
ד. כל התשובות נכונות.

11. מי היה סבו של אברהם?
א. תרח.
ב. נחור.
ג. לא ידוע.
ד. שם.