רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית לך לך פרשת לך לך א'
ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י על פרשת לך לך

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "והיה ברכה" מה פרושו? (ברש"י)
א. הברכות נתונות בידך.
ב. שיהיו חותמין בך, בברכת מגן אברהם.
ג. אותך תמיד יברכו.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

2. בן כמה היה אברהם בצאתו מחרן? (פשט הכתוב)
א. 65
ב. 123
ג. 70
ד. 75

3. "ויעל אברם" היכן נמצאת מצרים? (ברש"י)
א. במערבה של ארץ ישראל.
ב. במזרחה של ארץ ישראל.
ג. בדרומה של ארץ ישראל.
ד. בצפונה של ארץ ישראל.

4. "וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו" כתב רש"י כל זמן שהרשע עימו היה הדיבור פורש ממנו, והרי לעיל כתוב וירא ה' אל אברם? (ברשי)
א. באותה שעה כשר היה.
ב. אין מוקדם ומאוחר בתורה.
ג. כאן כתוב אמר שהיא מדרגה יותר נעלה.
ד. כאן כתוב עם ו' הוא ובית דינו והיא מדרגה גבוהה יותר.

5. מהו עמק השִדים? (פשט הכתוב)
א. ים המלח.
ב. ים התיכון.
ג. עמק שיש בו שדים.
ד. הכנרת.

6. "ומלכי צדק" מי היה מלכי צדק? (ברש"י)
א. יפת בן נח.
ב. שם בן נח.
ג. עוג מלך הבשן.
ד. לוט.

7. "שפחה מצרית" מי היתה הגר? (ברש"י)
א. בתו של חם בן נח.
ב. בת פרעה.
ג. בתו של עוג מלך הבשן.
ד. נכדתו של למך.

8. "כי אב המון גוים" מה קרה עם האות י' שנלקחה משרה ע"י שינוי שמה משרי לשרה? (ברש"י)
א. בזכות ה-י' שנלקחה קבלנו את עשרת הדברות.
ב. עודנה מתרעמת בשמים.
ג. נתנה ליהושע, ששינה משה שמו והוסיף לו י'.
ד. בזכות הי' שנלקחה נתלו עשרת בני המן.

9. "בהמלו" מי עזר לאברהם לימול ומדוע?
א. הקב"ה, שהיה אברהם זקן ומתיר
ב. אליעזר עבדו, שהיה אברהם זקן ומתירא.
ג. אשכול בעל בריתו, שהיה אברהם זקן ומתירא.
ד. עוג מלך הבשן, שהיה אברהם זקן ומתירא.

10. "בעצם היום הזה" מתי נימולו אברהם וישמעאל?
א. אברהם בן 100, ישמעאל בן 8 ימים.
ב. אברהם בן 98, ישמעאל בן 8 ימים.
ג. אברהם בן 120, ישמעאל בן 12 שנים.
ד. אברהם בן 99, ישמעאל בן 13 שנים.

11. שם נוסף לחצצון תמר (רש"י)
א. ענתות.
ב. עציון גבר.
ג. עין גדי.
ד. ירדן יריחו.

12. "למען ייטב לי בעבורך" מה מפרש רש"י?
א. שעם הארץ יכבדו.
ב. אנצל מידם.
ג. ירווח לי בעבורך.
ד. שיתנו לי מתנות.