חגבים הבאים מן הסלולה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"חגבים הבאים מן הסלולה" - חגבים שיש בהם סימני טהרה, שנלקחו מן הסל העומד בפתח חנותו של הגוי, שהם אסורים באכילה, לפי שחוששים שמא זילף עליהם הגוי יין; "חגבים הבאים מן ההפתק" - חגבים שיש בהם סימני טהרה, שנלקחו מן החביות הנמצאות במחסן חנותו של הגוי, שהם מותרים באכילה, ואין חוששים שמא זילף עליהם הגוי יין, לפי שמתקלקלים.