אונות

From ויקישיבה
(Redirected from חוד האונא)
Jump to navigation Jump to search

אונות הן חתכים המפרידים לענפים את חלק הריאה שבכיוון עצם החזה. פירושם: אוזניים.

פרטים[edit]

נראות ככנפיים. מספרם - חמש; שלוש מצד ימין ושניים מצד שמאל:

 1. "אונא ארוכה ועבה" - האונא הסמוכה לאומא (ע"ע) מצד ימין. נקראת כך מפני שהיא ארוכה ועבה יותר מכל האונות. ונקראת גם "אונא תחתונה" - לפי שכשהריאה תלויה לצד מטה היא התחתונה שבאונות - או "אונא הסמוכה לאומא".
 2. "אונא אמצעית" - האונא השניה מימין, הסמוכה לארוכה ועבה. ונקראת גם "אונא קטנה", בגלל שהיא הקטנה שבאונות.
 3. "אונה המתפצלת" - האונה השלישית. ונקראת כך מפני שהיא מונחת במיצר החזה, ודרכה להתפצל שם מדוחק הצלעות. ונקראת גם "אונא עליונה של ימין", או "רגל חמור" - בגלל צורתה - או "אונא הסמוכה לגרגרת".
 4. "אונא משוכה כחץ" - האונא הסמוכה לאומא מצד שמאל. ונקראת כן מפני צורתה.
 5. "אונא עליונה של שמאל" - האונא השמאלית השניה. והיא קטנה מאונא עליונה של ימין.

מושגים קשורים[edit]

 • "שפולי" - קצה האונות.
 • "חוד" - כל מקום חד באונות או באומות (ראה: אומא).
 • "חוד האונא" - החלק החופשי של האונא.
 • "שורש האונא" - חלק האונא הסמוך לערוגה (חלק הריאה שבכיוון גב הבהמה).
 • "חליף" - נתחלפו האונות במניינן, שהיו שתים מימין ושלוש משמאל, או ארבע מימין ואחת משמאל, או ארבע משמאל ושלש מימין. ויש אומרים שאין זה נקרא "חליף" לפי שלא חסר כלום מימין (פר"ח יו"ד ל"ה ב').
 • "חסר" - חסרה אחת מהאונות.
 • "יתיר" - ניתווספו האונות במניינן, שהיו ארבע מימין או שלוש משמאל.
 • "בדרי האוני" - אונא שניתווספה והרי היא עומדת בשורת האונות, בניגוד לעומדת על גבי הריאה.
 • "יתרת מקמא" - אונא שניתווספה מצד פנים של הריאה.