רבי אהרן טברסקי מטשרנוביל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי אהרן טברסקי היה האדמו"ר השלישי מטשרנוביל.

תולדות חייו[edit]

נולד בשנת תקמ"ז לאדמו"ר רבי מרדכי מטשרנוביל, בנו של רבי מנחם נחום מטשרנוביל, בעל ה'מאור עיניים'. בילדותו למד אצל סבו. נשא את בתו של ר' גדליה מלוניץ, תלמיד המגיד ממזריטש, רבי יעקב יוסף מפולנאה ו"המוכיח מפולנאה" (תלמידי הבעש"ט), ממנה נולדו לו רק בנות, ולאחר פטירתה נשא את בתו של ר' אהרן מטיטוב, נכד הבעש"ט. עוד בחיי אביו, היווה ר' אהרן דמות מרכזית בחצר טשרנוביל, לארח פטירת אביו, בשנת תקצ"ח, החלו שמונת בניו לכהן כאדמו"רים בערים שונות, אך כולם רחשו כבוד והערכה כלפיו (ואף אחיו השישי רבי דוד מטולנא היה מחסידיו למשך כעשר שנים עד שנעתר להפצרות החסידים ואמו לכהן כאדמו"ר). הנהגתו היתה סמכותית ותקיפה, ויחד עם זאת חסידיו העריצו אותו ביותר, וישנם סיפורים על החרדה שתקפה את הבאים בחדרו.

כיהן כ"נשיא ארץ ישראל" באוקראינה, כהונה שגרמה למחלוקת בינו לבין אחיו רבי יעקב ישראל מטשרקס, מחלוקת שהחריפה ביותר.

ר' אהרן נהג להכתיר את נכדיו כאדמו"רים בעודו בחיים.

האריך ימים ונפטר בה' בכסליו תרל"ב.

בניו[edit]

תקופת חייו של רבי אהרן טברסקי מטשרנוביל על ציר הזמן
תקופת הזוגותתנאיםאמוראיםסבוראיםגאוניםראשוניםאחרוניםציר הזמן