רבי יצחק ב"ר אשר

From ויקישיבה
(Redirected from ריב"א)
Jump to navigation Jump to search

רבי יצחק ב"ר אשר הלוי (ריב"א) היה מבעלי התוספות. חי בצרפת ובאשכנז. בסביבות שנת ד'תת"ע. תלמידו של רש"י וחתנו של רבי אליקים ב"ר משולם הלוי משפירא, ומילא את מקומו בהנהגת הישיבה בשפירא. חיבר "תוספות" להרבה ממסכתות הש"ס, והוא מובא פעמים רבות בתוספות. בין תלמידיו נמנה רבי אליעזר ב"ר נתן- הראב"ן. חכמי הדור שאחריו הביאו את "פסקי ריב"א", "תשובות ריב"א" ופירושים על התורה, ומכאן משמע שהיו לו ספרים כאלו ואבדו.