שמע מינה

From ויקישיבה
(Redirected from ש"מ)
Jump to navigation Jump to search

שמע הימנה, למד ממנה, הסק ממנה. ביטוי תלמודי המשמש א. בתחילת משפט: פתיחה למסקנה מתוך המקור; ב. בסוף משפט: סיכום כי ההנחה או ההסבר אכן נכונים ומתקבלים. "שמע מינה תלת" - אפשר להסיק מן העניין הקודם שלושה דברים.