כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת

From ויקישיבה
(Redirected from שוכח עיקר שבת)
Jump to navigation Jump to search

מי שנעלם ממנו עצם מציאות יום השבת, שסבור הוא שאין בכלל מצות שבת בתורה (כגון ששכח שנצטוו ישראל על השבת, או שהוא תינוק שנשבה לבין הגויים, או גוי שנתגייר בין הגויים), ועשה מלאכות הרבה אפילו בשבתות הרבה, ולאחר זמן נודע לו עניין מצות השבת - אין הוא חייב אלא קרבן חטאת אחד על כל השבתות שחילל, לפי שלא היתה כאן אלא שגגה אחת שהביאה אותו לכל מה שעשה, והיא העלם מצות השבת.