שלמי תודה

From ויקישיבה
(Redirected from תודה)
Jump to navigation Jump to search

קרבן שלמים שמביא אדם שנעשה לו נס.


ארבעה הם המביאים שלמי תודה: א. יורדי הים לאחר שעלו ליבשה; ב. הולכי מדברות לאחר שהגיעו למקום ישוב; ג. מי שנתרפא מחוליו; ד. היוצא מבית האסורים.


שלמי תודה הוא "קדשים קלים" ומעשהו כשלמים לכל דבר, אלא שהוא נאכל ליום ולילה כקדשי קדשים (ולא לשני ימים ולילה אחד כקדשים קלים).


עם שלמי תודה מביאים גם ארבעים לחמים הנקראים "לחמי תודה": עשר חלות לחם חמץ, ושלושים מצות משלושה מינים: עשר חלות מצות, עשרה רקיקי מצות ועשר חלות מורבכות (חלוטות ברותחים).


אין מקריבים שלמי תודה בערב פסח ובפסח משום החמץ שב"לחמי תודה".