חכמת התכונה

From ויקישיבה
(Redirected from תכונה)
Jump to navigation Jump to search

אסטרונומיה, חכמת מהלך הכוכבים והמזלות.


במשנה אבות ג יח שנינו: "תקופות וגמטריאות - פרפראות לחכמה", ופירשו רבים מהמפרשים כי "תקופות" הכוונה ל"חכמת התכונה".


המהר"ל (נתיבות עולם נתיב התורה יד) כותב, כי מוטלת חובה ללמוד את "חכמת התכונה", כי בחכמה זו תלויה ידיעת מולד הלבנה.


ברם, בשו"ת תשב"ץ א קו מובא, שאין לעיין הרבה בחישוב תקופות ומזלות, "כי אין דברים אלו מביאים את האדם לידי השלימות,וגם אין ידיעתם היום שלימה, ויש לעשותם פרפראות לעיתות הפנאי... ואף על פי שחכמה זו היתה חכמתנו ובינתנו, מפני הגלות אבדה זאת החכמה מאתנו... והרמב"ם ברר לנו בהלכות קדוש החודש את הצריך לנו לתורתנו".