אבא אומנא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אבא אומנא היה מקיז דם בתקופת האמוראים, והיה נזהר להתגבר על היצר הרע בהקזת הנשים בכל יום (בבלי תענית כא ב). גדולתו היתה, שכאשר היה מגיע אליו תלמיד חכם לא היה לוקח ממנו אע"פ שהיה עשיר, ואף אם הניח לו ממון היה מחזיר לו בעל כרחו, מכיוון שנדר לכבוד התורה שיקיז לתלמידי חכמים בחינם, ואם ירצה לתת לו שכר לא יקיז לו. (על פי בבלי נדה כ, א).