אבני האפוד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שתי אבני שוהם קבועות במשבצות זהב, שהיו נתונות על שתי כתפות האפוד, אחת מימין ואחת משמאל.


אחד משמונת בגדי הכהן הגדול היה האפוד. לאפוד היו שתי כתפות, שבכל אחת מהן שובצה אבן שוהם נתונה במשבצת זהב.


על שתי אבני השוהם שעל הכתפות היו חרוטים שמות י"ב שבטי ישראל, ששה שבטים בכל אחת: "ולקחת את שתי אבני שוהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל, ששה משמותם, על האבן האחת, ואת שמות הששה הנותרים, על האבן השנית, כתולדותם".


לדעת רבים, חריטת שמות י"ב שבטי ישראל על אבני האפוד, לא נעשתה בידי חרשי אבן, אלא על ידי תולעת השמיר שהתוותה באבן את השמות מבלי להחסיר מאומה מגוף האבן, כמו תאנה בשלה הנפתחת ונעשים בה חריצים ואינה נחסרת, וכמו בקעה שנבקעת ואינה חסרה כלום; ויש אומרים, שרק "אבני החושן" נחרטו באופן זה, אולם, אבני האפוד נחרטו באיזמל, כי לא נאמר בהם "במלואתם", אלא "מעשה חרש אבן".


על אבני האפוד נאמר (שמות כח, יב): "ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד אבני זכרון לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני ה' על שתי כתפיו לזכרון", ופירש רש"י (שם): "משנכנס הכהן הגדול עם אבני האפוד שעליו, אל הקודש, היה הקב"ה רואה את שבטי ישראל כתובים לפניו, וכולם כאחד נזכרו לפניו לטובה ועוררו רחמיו על ישראל".