אוכל פרוד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אוכל המורכב מחתיכות נפרדות, או המפורר לפירורים, שאין בכל חתיכה כשיעור טומאת אוכלים לטמא אחרים.

הדין הוא, שאוכל טמא אינו מטמא אלא אם כן יש בו כשיעור ביצה. ונחלקו תנאים בשאלה: האם אוכל פרוד מצטרף לשיעור כביצה לטמא אחרים או לא? רבי דוסא בן הרכינס סובר, שאם אין בכל חתיכה נפרדת כשיעור ביצה, אף על פי שהאוכל מכונס במקום אחד ויש בכולו כשיעור ביצה, אינו מצטרף לטמא אוכלים אחרים. לעומתו סוברים חכמים, שאף אוכל פרוד מצטרף לטמא אוכלים אחרים.

לדעת חלק מן הראשונים, אף חכמים מודים שאוכל פרוד אינו מצטרף לטמא אוכלים אחרים, למרות שהוא מכונס במקום אחד ויש בכולו כשיעור ביצה, ולא נחלקו על רבי דוסא בן הרכינס אלא באוכל פרוד הנמצא בתוך משקה, שלדעת רבי דוסא - לעולם אין אוכל פרוד מצטרף, אף כשהוא נמצא בתוך משקה, ולדעתם, באופן זה, המשקה מצרף את הפירורים לשיעור כביצה לטמא אחרים. הלכה כחכמים.