אטרוחי בי דינא תרי זמני, לא מטרחינן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין מטריחין את בית הדין שיפסוק את הדין היום, כשצפוי שיצטרך מחר לפסוק פסק דין שונה, לאור הראיות שיובאו לפניו.