איזהו מקומן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פרק איזהו מקומן הוא פרק במסכת זבחים שעוסק במקום הקרבת הקרבנות.

רב עמרם גאון תקן בסדר רב עמרם גאון לומר אותו קודם תפילת שחרית כל יום. הרא"ה חידושים על ברכות דף לב ע"א כתב שהטעם שתקנו לומר דווקא פרק זה, הוא שאין בכל אותו פרק מחלוקת, "והיא משנה ברורה למשה מסיני".