אין אדם רוצה שיטול מעות ויפרח באויר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין אדם מוכן למכור נכס, אם כתוצאה ממכירתו לא תהיה לו גישה אל רכושו.


כתוצאה מכך: אדם שמכר את ביתו, למשל, והשאיר לעצמו את בור המים הנמצא מאחורי הבית, יש להניח שהוא השאיר לעצמו גם את דרך הגישה אל הבור, ולא מכר את הדרך, אפילו אם לא התנה על כך במפורש, שכן אין אדם רוצה ליטול מעות כשהתוצאה היא, שהוא עצמו לא יוכל לגשת אל רכושו זולת אם "יפרח באוויר". ראה גם ערך: אין אדם רוצה שיתן מעותיו וידרסוהו אחרים.