אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חזקה על אדם שלא יתבע ממון מחברו, אם חברו אינו חייב לו.


בעקבות חזקה זו, ש"אין אדם תובע אלא אם כן יש לו עליו", תוקן בזמן האמוראים, שאם אדם תובע מחברו: "כך וכך יש לי בידך", וחברו כופר בכל התביעה, אף על פי שמן התורה פטור הוא משבועה, מכל מקום ישבע שבועת היסת להכחיש את טענת התובע, שכן חזקה על אדם שלא יתבע ממון מחברו, אם הלה אינו חייב לו.