אין אונות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תזאורוס לוגי[edit]

  • אפשרות אחת:
לזכר - אינו יורה כחץ (ע"פ גמרא יבמות סה א).
לנקבה - עקרות (ע"פ גמרא יבמות סה ב).
  • אפשרות שניה:
לזכר - אין כוחו במותניו (איוב מ טז, בגמרא בבא בתרא עד ב מבואר שפסוק זה מתייחס למין של הזכר).
לנקבה - אין אונה בשרירי בטנה (איוב מ טז, בגמרא בבא בתרא עד ב מבואר שפסוק זה מתייחס למין של הנקבה, אע"פ שלשון הפסוק הוא אונו בשרירי בטנו).
למעשה אפשר להשתמש בשני הבטויים גם לזכר וגם לנקבה.
עיין תפקוד מיני